Conference and Exposition

EEC Academy จับมือกับพันธมิตรจากองค์กรวิชาชีพมากมาย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมอาคารที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คน ได้เข้าถึงนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโลกที่ยั่งยืน

ชมและสัมผัส ‘นวัตกรรมอาคาร’ ที่น่าใช้ ทั้งจากทั่วโลกและพัฒนาขึ้นโดยคนไทยในงาน

Nova BUILD EXPO 2023 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ Eco System ของนวัตกรรม เป็นงานที่นำคนต่างๆ ที่เริ่มต้นคิดและมีความเชื่อว่า ‘นวัตกรรมคือคำตอบ’ สำหรับทั้ง 3 เรื่องข้างต้น มาแลกเปลี่ยน มาแสดงนวัตกรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง

NOVA BUILD AWARD เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบุคคล ทีมงาน บริษัท หรือองค์กรที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม และความคิดก้าวหน้าที่โดดเด่นในการแก้ปัญหา สร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีใหม่ และขับเคลื่อนเชิงบวก นำมาซึ่งความก้าวหน้าและการปรับปรุงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคม ธุรกิจ หรือเทคโนโลยี

Nova Stage of Designers Award