NOVA BUILD’S Special Activities

Nova BUILD ความแปลกใหม่ สามารถสร้างคุณค่าและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อให้เรานำไปใช้ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ เกิดขึ้นได้ในหลากหลายสาขา ทั้งเทคโนโลยี ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาคสังคม นวัตกรรมสามารถมีได้ตั้งแต่การปรับปรุงทีละเล็กละน้อย ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมหรือสังคม เน้นการจัดกิจกรรมให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้คน เพื่อให้การจัดงานNova BUILD มีความโดดเด่นกว่างานอื่นๆ

สัมผัสและเข้าถึงนวัตกรรมด้วยตัวคุณได้ที่  Nova BUILD Expo 2023

พื้นที่พิเศษจะถูกจัดเตรียมขึ้นกลางพื้นที่ Expo เพื่อแสดงสุดยอดนวัตกรรมอาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ เสมือนงานนิทรรศการนวัตกรรมล่าสุดที่หาดูได้ยากได้มารวมศูนย์กัน ณ จุดจุดเดียว ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเห็นและเข้าใจสุดยอดนวัตกรรมอาคารในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานระบบปรับอากาศ งานระบบน้ำและบำบัดน้ำ งานไฟฟ้าและแสงสว่าง งานสิ่งอำนวยความสะดวก งานระบบอาคารอัจฉริยะ เป็นต้น

LOCATION: Main Stage ด้านใน Exhibition Hall ในพื้นที่ EH 103 & 104

Innovation CONFERENCE

“สหศาสตร์แห่งการค้นพบ”

การประชุมทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดด้านอาคารจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รวมทุกศาสตร์ที่ต้องใช้กับอาคารในทุกมิติเอาไว้ ดังนั้นเพื่อให้โครงการหนึ่งๆ ประสบความสำเร็จตลอดช่วงอายุขัยของอาคารตั้งแต่ก่อนการตัดสินใจสร้าง การออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารอาคาร ดังนั้นการประชุมทางวิชาการจึงเป็นสหศาสตร์ที่รวมเนื้อหาของ

● ศาสตร์แห่งสถาปัตยกรรม (Architectural Room)

● ศาสตร์แห่งวิศวกรรม (Engineering Room)

● ศาสตร์แห่งการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management Room)

● ศาสตร์แห่งอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง (Real Estate and Urban Planning Room)

LOCATION: Innovation Conference จะถูกจัดในพื้นที่สัมนาห้อง MR 211-214

Architectural conference room
engineering conference room
facility management conference room
real estate & urban planning conference room

MAIN STAGE

“เวทีจุดประกายความคิด”

Nova BUILD ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามากมายทั้งในและต่างประเทศมาบนเวที Main Stage ภายในงานเพื่อแบ่งปันแง่มุมในสายอาชีพและการดำเนินธุรกิจ จุดประกายความคิดภายใต้คอนเซปต์ ESI (Ecosystem-Sustainable-Innovation) ช่วงเวลาสั้นๆ ที่อาจทำให้คุณปรับมุมคิดสะกิดมุมมอง

LOCATION: Profession Stage ภายใน Exhibition Hall อยู่ในพื้นที่
EH 103 & 104

ROUND TABLE FORUM

“ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยโต๊ะกลม”

Nova BUILD มีความเชื่อในเรื่องการระดมความคิดในการสร้างสิ่งใหม่เพื่อสังคมในอนาคต  จึงมีการจัดพืนที่เฉพาะเพื่อให้คนในวงการได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน แบบไม่เป็นทางการโดยไม่ระบุผลลัพท์ ทั้งนี้เราเชื่อว่าคำถามบางอย่างอาจไม่มีคำตอบได้ในทันที แต่ตราบใดที่เรายังมีการตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง ในวันช้างหน้าการตกผลึกทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้ แม้จะไม่มีผลลัพท์ให้เห็นแต่งาน Nova BUILD ต้องการนำเสนอกระบวนการในการคิด โดยการจัดให้มีพื้นที่เสวนาเกิดขึ้นหลังการประชุมโต๊ะกลมเพื่อให้สาธารณะได้เข้าใจแง่คิดในมุมต่างๆของมืออาชีพที่ร่วมการประชุม

LOCATION: Round Table Discussion จะถูกจัดในพื้นที่สัมนาห้อง MR 221 และจะมานำเสนอให้สาธารณะในพื้นที่ Main Stage ภายใน Exhibition Hall อยู่ในพื้นที่ EH 103 & 104

Round Table Forum Schedule

PROFESSIONAL STAGE

“เวทีการแลกเปลี่ยนของเครือข่ายสมาคมพันธมิตร”

Nova BUILD ต้องการสร้างแพลตฟอร์มจริง (Real Platform) ที่ทำให้นวัตกรรมความคิดดีๆสามารถเติบโตได้จริง ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในทุกวงการอาชีพเพื่อสร้างสรรค์ให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ Nova BUILD จึงมีพื้นที่เตรียมไว้ให้เครือข่ายสมาคมพันธมิตรได้นำมาใช้ในการโปรโมทกิจกรรมเพื่อสังคมของตนเป็นพื้นที่เวทีเฉพาะที่จัดเป็นพิเศษไว้ในงาน Expo เพื่อให้สังคมได้มองเข้าใจความคิดและประสบการณ์ของสมาคมต่างๆและได้เห็นความตั้งใจในการทำกิจกรรมที่สมาคมต่างๆจัดขึ้น

LOCATION: Profession Stage ภายใน Exhibition Hall อยู่ในพื้นที่
EH 103 & 104

NOVA AWARDs

“ความคิดดี เกิดได้ทุกที่ทั่วประเทศ”

Nova BUILD เชื่อในศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดพื้นที่เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผลงานการออกแบบหรือเจ้าของนวัตกรรมที่ใส่ใจคุณภาพของผู้อยู่อาศัยและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นการเปิดพื้นที่ให้เจ้าของนวัตกรรมสามารถแสดงต่อสาธารณะถึงเบื้องหลังแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา เป็นการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ต่อยอดให้กับผู้เข้าฟังที่ดี และส่งเสริมให้เกิดนักคิดรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

LOCATION: Nova Awards จะถูกจัดในพื้นที่ Main Stage ภายใน Exhibition Hall อยู่ในพื้นที่ EH 103 & 104