Slide 1
Greenhouse Gas Emission from building sector
Image is not available

จากข้อมูลงานวิจัยระดับโลก ภาคส่วนงานก่อสร้างและการใช้อาคารเป็นเหตุให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas emission – CO2, CH4, N2O) ประมาณ 17.5% ของปริมาณที่ถูกปลดปล่อยจากทั้งโลก

Slide 2
Energy Waste
Image is not available

มีพลังงานอยู่มากที่ถูกใช้ไปกับการสูญเสีย (Lost) ให้กับสภาพแวดล้อม บางส่วนจากการรั่วไหล บางส่วนจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ บางส่วนเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบหรือติดตั้งเครื่องจักร และบางส่วนเกิดจากความจงใจในการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยเพราะขาดความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสูญเสียเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

Slide 3
Building from Nature
Image is not available

มนุษย์เราบ่อยครั้งก็ปิดตาตัวเอง หลงลืมเรื่องการใช้ธรรมชาติในการอยู่อาศัย ทั้งๆที่ธรรมชาติมีสิ่งวิเศษหลายอย่างเช่น น้ำ ลม ร่มเงาจากต้นไม้ ไอน้ำที่คายจากใบไม้ ความเย็นและความชุ่มชื้นจากผืนดินและผืนน้ำ ซึ่งต้นไม้เป็นวัสดุไม่ปฏิเสธแสงแดดจึงใช้ดูดซับแสงแทนวัสดุอาคารได้ และการเข้าใจฤดูกาลกับทิศทางของลมและแสงแดดก็สามารถสร้างประโยชน์ในเรื่องแสงสว่างและลมที่เข้าสู่อาคารได้เช่นกัน

Slide 4
The help of Architectural and Engineering design
Image is not available

ความคิดจากทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานของอาคารได้โดยตรง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้นได้ เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์สามารถบังคับแสงแดด

Slide 4
From inNOVAtion to NOVA Build 
Image is not available

NOVA BUILD ถือกำเนิดขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า “เมื่อจิตใจมีพื้นฐานที่ดีผนวกกับความคิดที่ดี ย่อมต้องเกิดผลลัพท์ใหม่ที่ดีตามมาด้วย” NOVA BUILD จึงเป็นตัวแทนของพื้นที่แลกเปลี่ยนทางนวัตกรรมของคนที่มีความคิดสนใจรักสิ่งแวดล้อม สร้างความคิดนวัตกรรมต่างๆเพื่อสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้อยลง ใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ขณะที่ขยายคุณภาพการอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น

previous arrow
next arrow

” Why Nova BUILD “

Nova BUILD จัดโดย EEC Academy ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ EEC Engineering Network ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบทางวิศวกรรมงานระบบที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งทางภาคธุรกิจและภาครัฐมากมาย ซึ่งมีทั้งในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ถือสินทรัพย์ขนาดใหญ่ต่างๆ กลุ่มพันธมิตรจากสมาคมวิชาชีพฯและสมาคมธุรกิจ กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งเสริมทำให้ผู้คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

Nova BUILD เป็นเพียงงานเดียวของประเทศที่เน้นการสร้าง Content ที่ลึก และตรงโจทย์ที่สังคมให้การยอมรับในปัจจุบัน อันได้แก่ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบจากภาคการก่อสร้างและการใช้งานอาคาร การลดการใช้พลังงานของอาคาร การเพิ่มพลังของธรรมชาติเพื่อช่วยให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มโอกาสการใช้วัสดุที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพจากของเสียหรือวัตถุดิบในธรรมชาติ และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้อาศัยอาคารมากยิ่งขึ้น

The concept of Nova BUILD Conference and Exposition

Nova BUILD จะถูกจัดให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมโดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่มีลักษณะของการสื่อสารหลายทาง (Omni Channel) และต้องการให้เกิดแรงบันดาลใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ ความคิด และประสบการณ์ดีๆ เพื่อให้ผู้คนได้นำไปแก้ไขปัญหาของสังคมและต่อยอดได้ด้วยตนเอง การจัดงานกิจกรรมของ Nova BUILD จึงเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspired) การสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) และการแลกเปลี่ยนร่วมมือ (Engaged) ภายใต้คอนเซปต์ ESI (Ecosystem-Sustainability-Innovation) ที่เป็นหัวใจหลักของงาน

Innovation List
Round Table Forum
Nova Awards