Nova BUILD EXPO 2023

We want you to be a part of

the new evolution

ผังภายในงาน

มหกรรมการแสดงนวัตกรรมอาคาร
และความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชีวิต
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และโลกที่ยั่งยืน

EEC Academy เปิดตัวแพลตฟอร์ม Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI)

Building from Nature

มนุษย์เราบ่อยครั้งก็ปิดตาตัวเอง หลงลืมเรื่องการใช้ธรรมชาติในการอยู่อาศัย ทั้งๆที่ธรรมชาติมีสิ่งวิเศษหลายอย่างเช่น น้ำ ลม ร่มเงาจากต้นไม้ ไอน้ำที่คายจากใบไม้ ความเย็นและความชุ่มชื้นจากผืนดินและผืนน้ำ ซึ่งต้นไม้เป็นวัสดุไม่ปฏิเสธแสงแดดจึงใช้ดูดซับแสงแทนวัสดุอาคารได้ และการเข้าใจฤดูกาลกับทิศทางของลมและแสงแดดก็สามารถสร้างประโยชน์ในเรื่องแสงสว่างและลมที่เข้าสู่อาคารได้เช่นกัน

The help of Architectural and Engineering design

มนุษย์เราบ่อยครั้งก็ปิดตาตัวเอง หลงลืมเรื่องการใช้ธรรมชาติในการอยู่อาศัย ทั้งๆที่ธรรมชาติมีสิ่งวิเศษหลายอย่างเช่น น้ำ ลม ร่มเงาจากต้นไม้ ไอน้ำที่คายจากใบไม้ คThe help of Architectural and Engineering designวามเย็นและความชุ่มชื้นจากผืนดินและผืนน้ำ ซึ่งต้นไม้เป็นวัสดุไม่ปฏิเสธแสงแดดจึงใช้ดูดซับแสงแทนวัสดุอาคารได้ และการเข้าใจฤดูกาลกับทิศทางของลมและแสงแดดก็สามารถสร้างประโยชน์ในเรื่องแสงสว่างและลมที่เข้าสู่อาคารได้เช่นกัน

Nova BUILD Expo 13-15 SEP 2023 BITEC Bangna

มหกรรมการแสดงนวัตกรรมอาคาร และความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน งานเดียว รวบรวมนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารอาคาร และอสังหาริมทรัพย์เข้าไว้ด้วยกัน

สอดรับกับแนวทางการดำเนินชีวิตยุคใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม

จัดกิจกรรมการการสื่อสารประสานทุกช่องทางทาง (Omni Channel)

เกิดแรงบันดาลใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ ความคิด และประสบการณ์ดีๆ

เพื่อให้ผู้คนได้นำไปแก้ไขปัญหาของสังคมและต่อยอดได้ด้วยตนเอง

Innovation List
Round Table Forum
Nova Awards